نقشه سایت  تماس با ما 
Engliah
منوی اصلی
صفحه اصلی > اعضاء > اعضای شورای پژوهشی مرکز 

 استاد دکتر عليرضا رحماني

دکترای مهندسي بهداشت محيط

ایمیل:  rahmani@umsha.ac.ir

همدان - روبروي پارک مردم - دانشگاه علوم پزشکي همدان - دانشکده بهداشت - کدپستی 6517838736

 

081-38380398 (134)داخلی


رزومه آموزشي پژوهشي(CV)


 استاد دکتر حسین محجوب                                                                                                                                                          

دکترای آمار زیستی

ایمیل:  mahjub@umsha.ac.ir

همدان - روبروي پارک مردم - دانشگاه علوم پزشکي همدان - دانشکده بهداشت - کدپستی 6517838736

 

                          081-38380090


                                   رزومه آموزشي پژوهشي(CV)                    

دانشیار دکتر محمدجواد عصاری

دکترای مهندسی بهداشت حرفه ای

ايميل:

asari@umsha.ac.ir

آدرس دفتر:

همدان - روبروي پارک مردم - دانشگاه علوم پزشکي همدان - دانشکده بهداشت - کدپستی 6517838736

تلفن دفتر:

081 داخلی 166-38380090


رزومه آموزشي پژوهشي(CV)

 

http://rchs.umsha.ac.ir/uploads/Doosti-Irani_160953.jpg

استادیار امین دوستی ایرانی

دکترای اپیدمیولوژی

آدرس دفتر : همدان - روبروي پارک مردم - دانشگاه علوم پزشکي همدان - دانشکده بهداشت - کدپستی 6517838736


تلفن : 38380574 - 081

ایمیل:   a.doosti@umsha.ac.ir

 CV

استاد دکتر فروزان رضاپور شاهکلائی

دکترای ارتقا سلامت با گرایش ارتقا ایمنی و پیش گیری از صدمات

ايميل:

f.rezapur@umsha.ac.ir

آدرس دفتر:

همدان - روبروي پارک مردم - دانشگاه علوم پزشکي همدان - دانشکده بهداشت - کدپستی 6517838736

تلفن دفتر:

081-38380398(158)داخلی


رزومه آموزشي پژوهشي(CV)

 

استادیار دکتر محمد خزائی

دکترای مهندسي بهداشت محيط

khazaei57@gmail.com

همدان - روبروي پارک مردم - دانشگاه علوم پزشکي همدان - دانشکده بهداشت - کدپستی 6517838736

081-38380398


رزومه آموزشي پژوهشي(CV)

 

استاد دکتر جلال پورالعجل

دکترای اپيدميولوژي

ايميل:

 

poorolajal@umsha.ac.ir

 

آدرس دفتر:

همدان - روبروي پارک مردم - دانشگاه علوم پزشکي همدان - دانشکده بهداشت - کدپستی 6517838736

تلفن دفتر:

081-38380090(152)داخلی

    رزومه آموزشي پژوهشي(CV)

 

 

دبیر شورا :

خانم رزیتا عیوضی

کارشناس علوم اجتماعی (پژوهشگری)

ايميل:

r_eivazi@yahoo.com

آدرس دفتر:

همدان - روبروي پارک مردم - دانشگاه علوم پزشکي همدان - دانشکده بهداشت - کد پستی : 6517838736

تلفن دفتر:

081-38380292

بازگشت