صفحه اصلی > کتب و مقالات منتشر شده > کتاب 
پنج شنبه ٢٢ آذر ١٣٩٧
منوی اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 4890
 بازدید امروز : 12
 کل بازدید : 215477
 بازدیدکنندگان آنلاين : 5
 زمان بازدید : 0.9351
ساعت

 كتب منتشره اعضاء مركز تحقيقات علوم بهداشتي

 

تاريخ چاپ

تالیف/ ترجمه

عنوان كتاب

رديف

1378

رستم گلمحمدی

مهندسی صدا و ارتعا ش

1

1378

دکترعبدالرحمان بهرامی

روشهاي نمونه برداري و تجزيه آلاينده هاي هوا (جلد 1)

2

چاپ خارج از دانشگاه

1378

دکترعبدالرحمان بهرامی

روشهاي نمونه برداري و تجزيه آلاينده هاي هوا (جلد 2)

3

چاپ خارج از دانشگاه

1379

مهندس عليرضا زمانپرور

سيصد نكته آمار زيستي براي دانشجويان علوم بهداشتي و پزشكي

4

1380

دكتر غلامحسين صدري ـ دكتر حسين محجوب

اصول اپيدميولوژي و روشهاي آماري در اپيدميولوژي

5

1382

دكتر مجيد معتمد زاده

مقدمه اي بر ارگونومي

6

چاپ خارج از دانشگاه

1382

مهندس عليرضا زمانپرور

استراتژي هاي آماري

7

1383

دكتر حسين محجوب -

 تجزيه و تحليل هاي آماري با نرم افزار
S-Plus

8

چاپ خارج از دانشگاه

1383

دكتر هزاوه ئي

ورزش بر درمان بيماري

9

تجديد چاپ

1384

 دكتر حسين محجوب

 مقدمه اي بر تحليل داده هاي رسته اي

10

1384

دكتر عليرضا رحماني

هيدروليك كاربردي

11

           1384

دكتر يدالله حميدي

pspcراهنماي تحليل كنترل فرآيند آماري با استفاده از

12

چاپ خارج از دانشگاه

1385

دکترعبدالرحمان بهرامی

روشهاي نمونه برداري و تجزيه آلاينده هاي هوا (جلد3)

13

چاپ خارج از دانشگاه

1385

خانم شهره امدادي

(درسنامه بهداشت عمومي) آموزش بهداشت و ارتباطات

14

1387

دکتر محمدتقي صمدي

روشهاي حذف ترکيبات تري هالومتان از آب آشاميدني

15

چاپ خارج از دانشگاه

1387

دکتر يداله حميدي

برنامه استراتژيک دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان  1386-1388

16

چاپ خارج از دانشگاه

1388

دكتر عبدالرحمان بهرامي

تصفيه و پالايش آلاينده ها

17

چاپ خارج از دانشگاه

تجديد چاپ 1388

دكترايرج محمد فام

تکنیکهای آنالیز ایمنی: آنالیز ایمنی شغلی

18

چاپ خارج از دانشگاه

تجديد چاپ 1388

دكترايرج محمد فام

تکنیکهای آنالیز ایمنی: آنالیز مقدماتی خطر

19

چاپ خارج از دانشگاه

تجديد چاپ 1388

دكترايرج محمد فام

تکنیکهای آنالیز ایمنی: آنالیز درخت خطا

20

چاپ خارج از دانشگاه

تجديد چاپ 1388

دكترايرج محمد فام

تکنیکهای آنالیز ایمنی: مطالعه عملیات و خطر

21

چاپ خارج از دانشگاه

1388

ترجمه دكترايرج محمد فام

ایمنی، بهداشت و شرایط کار در انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه

22

چاپ خارج از دانشگاه

تجديد چاپ 1388

ترجمه دكترايرج محمد فام

استاندارد OHSAS 18001:2007و ارزيابي و مديريت ريسك

23

چاپ خارج از دانشگاه

1388

دكترايرج محمد فام

مدیریت کیفیت جامع و ایمنی

24

چاپ خارج ا ز دانشگاه

تجديد چاپ 1388

دكترايرج محمد فام

راه حل هاي خلاقانه در ايمني، بهداشت و محيط زيست

25

چاپ خارج از دانشگاه

1388

دكتر محمد رضا سمرقندي

تصفيه كاربردي فاضلاب

26

چاپ خارج از دانشگاه

2009

دكتر فروزان رضاپور

Injury prevention and safety promotion in rural communities

27

1389

دکتر عليرضا رحماني

کاربرد فن آوري زيستي دربهسازي محيط

 

28

چاپ خارج از دانشگاه

1390

دکتر عليرضا رحماني

اقدامات بهداشت محيطي در شرايط اضطراري

29

چاپ خارج از دانشگاه

1390

دكتر رستم گلمحمدي

بايسته هاي اخلاق در آموزش دانشگاهي

30

چاپ خارج از دانشگاه

تجديد چاپ1390

دكترايرج محمد فام

مقدمه اي بر ايمني و بهداشت در برق

31

1390تجديد چاپ

دکتر ایرج محمد فام ترجمه

ارزيابي كمي ايمني

32

1390تجديد چاپ

ترجمه دكترايرج محمد فام

آمار و طرح پژوهش در ايمني و بهداشت

33

چاپ خارج از دانشگاه

1390

دكتر جلال پورالعجل

راهنماي جامع

34

چاپ خارج از دانشگاه

1390

دكتر مجيد معتمد زاده

ارگونومي در ايستگاه كار با كامپيوتر

35

چاپ خارج از دانشگاه

1390

دكتر مجيد معتمد زاده

روشهاي ارزيابي ارگونومي

36

چاپ خارج از دانشگاه 1391

دكتر مجيد معتمد زاده ترجمه

ابزارگان ارگونومي براي صنعت

37

چاپ خارج از دانشگاه 1391

دكترمحسن علي آبادي دكتر رستم گلمحمدي

تنظيم شرايط جوي در محيط كار

38

چاپ خارج از دانشگاه 1391

دکتر فرشید قربانی شهنا

راهنماي نحوه صحيح امحاء مواد شيميايي

39

چاپ خارج از دانشگاه 1391

دکتر فرشید قربانی شهنا

طراحی و کاربرد اسکرابرها در کنترل آلودگی هوا

40

چاپ خارج از دانشگاه

1391

ترجمه دكترايرج محمد فام

راهنمای مدیریت تغییر برای بهبود ایمنی فرایندی

41

تجديد چاپ1391

دكترايرج محمد فام

مهندسي ايمني

42

چاپ خارج از دانشگاه

تجديد چاپ1391

دكترايرج محمد فام

تجهيزات حفاظت فردي

43

چاپ خارج از دانشگاه

تجديد چاپ 1392

ترجمه دكترايرج محمد فام

ایمنی و بهداشت برای مهندسین

44

چاپ خارج از دانشگاه

1392

دكترايرج محمد فام

ایمنی و بهداشت محیط کار

45

چاپ خارج از دانشگاه

 1392

دكترمحسن علي آبادي

جنبه هاي بهداشتي مواجهه با پرتوهاي غير يونساز

46

چاپ خارج از دانشگاه

 1392

دکتر عليرضا رحماني

آرسنيك در آب آشاميدني

47

چاپ خارج از دانشگاه

1392

دكتر جلال پورالعجل

اپيدميولوژي بيماريهاي شايع ايران جلد 1

48

چاپ خارج از دانشگاه

1393

دكتر جلال پورالعجل

اپيدميولوژي بيماريهاي شايع ايران جلد 1

49

چاپ خارج از دانشگاه

تجديد چاپ1393

دكتر جلال پورالعجل

مرور ساختار يافته و متا آناليز مفاهيم كاربردها و محاسبات

50

چاپ خارج از دانشگاه

تجديد چاپ1393

دكتر جلال پورالعجل

مرور ساختار يافته و متا آناليز

51

چاپ خارج از دانشگاه

2011

دكتر جلال پورالعجل

Booster Dose vaccination for preventing Hepatitsb:Ametu-analysis

52

چاپ خارج از دانشگاه 1393

دكتر مجيد معتمد زاده ترجمه

نكات بازبيني ارگونومي

53

چاپ خارج از دانشگاه 1393

دکتر رضا شکوهی

           (تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی (ویرایش2

54

چاپ خارج از دانشگاه 1393

دکتر رضا شکوهی

شبکه های جمع آوری فاضلاب و آب های سطحی

55

چاپ خارج از دانشگاه 1393

دكتر محمد رضا سمرقندي ترجمه

آشنايي با گندزداها وروشهاي تعيين حساسيت فتومتري

56

چاپ خارج از دانشگاه

تجديد چاپ1393

دكتر رستم گلمحمدي

مهندسي روشنايي

57

چاپ خارج از دانشگاه

تجديد چاپ1393

دكتر رستم گلمحمدي

مهندسي حريق

58

چاپ خارج از دانشگاه 1393

دکتر فرشید قربانی شهنا

راهنماي انتخاب و استفاده از وسايل حفاظت فردي

59

چاپ خارج از دانشگاه 1393

دکتر فرشید قربانی شهنا

راهنماي كنترل مواجهه با آفت كش ها

60

چاپ خارج از دانشگاه 1393

دكتر جواد عصاري

راهنماي كنترل جيوه در محيط كار

61

چاپ خارج از دانشگاه 1393

دكتر اميد كلات پور

دانشنامه مديريت بحران و شرايط اضطراري

62

تجديد چاپ

دكتر اميد كلات پور

مديريت شرايط اضطراري در محيط كار

63

چاپ خارج از دانشگاه 1386

ترجمه دكتر مصطفي ليلي

تصفيه‌ي آب با بياني ساده براي راهبران تصفيه‌خانه‌ها

64

چاپ خارج از دانشگاه 1386

ترجمه دكتر مصطفي ليلي

فرايندهاي شيميايي و بيولوژيكي تصفيه‌ي فاضلاب

65

چاپ خارج از دانشگاه 1387

ترجمه دكتر مصطفي ليلي

مشكلات ته‌نشيني و فرار جامدات در تصفيه‌ي فاضلاب به روش لجن فعال

66

چاپ خارج از دانشگاه 1387

ترجمه دكتر مصطفي ليلي

تصفيه‌ي آب و كنترل پاتوژن‌ها

67

چاپ خارج از دانشگاه 1388

ترجمه دكتر مصطفي ليلي

آب آشاميدني و سلامت

68

چاپ خارج از دانشگاه 1388

ترجمه دكتر مصطفي ليلي

ميكروبيولوژي هاضم‌هاي بي‌هوازي

69

چاپ خارج از دانشگاه 1389

ترجمه دكتر مصطفي ليلي

مديريت فاضلاب شهري در كشورهاي در حال توسعه

70

چاپ خارج از دانشگاه 1389

ترجمه دكتر مصطفي ليلي

گندزدايي پساب فاضلاب

71

چاپ خارج از دانشگاه 1389

ترجمه دكتر مصطفي ليلي

مقدمه‌ای بر آلودگی هوا

72

چاپ خارج از دانشگاه 1393

ترجمه دكتر مصطفي ليلي

فناوري آب و فاضلاب

73

چاپ خارج از دانشگاه 1394

ترجمه دكتر مصطفي ليلي

مهندسی آب و فاضلاب

74

1393

دكتر ايرج محمد فام

آموزش‌اثر بخش‌در HSE:تكنيك ها، بازيها و تمرين ها

75

چاپ خارج از دانشگاه 1393

ترجمه دكتر مصطفي ميرزايي

ايمني مخازن وعمليات بارگيري وتخليه

76

چاپ خارج از دانشگاه 1393

دكتر مصطفي ميرزايي

خطرات كوره ها وديگهاي بخار

77

چاپ خارج از دانشگاه 1393

دكتر مصطفي ميرزايي

خطرات ناشي از برق والكتريسيته ساكن

78

چاپ خارج از دانشگاه 1393

دكتر مصطفي ميرزايي

ايمني مواد سبك نفتي

79

چاپ خارج از دانشگاه 1393

دكتر مصطفي ميرزايي

خطرات بخار آب

80

چاپ خارج از دانشگاه 1393

دكتر مصطفي ميرزايي

خطرات ناشي از فشار حبس شده وخلاء

81

چاپ خارج از دانشگاه 1393

دكتر مصطفي ميرزايي

ورود به فضاهاي بسته

82

 

1393

دكتر رشيد حيدري مقدم

ا قتصاد مقاومتي وراهكارهاي تحقق آن

83

1393

دكتر رشيد حيدري مقدم با همكاري معاونت بهداشتي

ورزش وبيماريهاي غير واگير 10 جلد (ورزش و ديابت، ورزش و بيماريهاي قلبي وعروقي، ورزش وفشارخون بالا، ورزش وچربي خون بالا، ورزش وپوكي استخوان، ورزش وآسم، ورزش وزنان باردار، ورزش وكودكان، ورزش و ميانسالان وسالمندان

84

چاپ خارج از دانشگاه

 

1394

دكتر مجيد معتمد زاده

روشهاي ارزيابي جابجايي دستي باارگونومي

85

 

 

بازگشت

پیوندها
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]