صفحه اصلي > طرح هاي پژوهشی > پایان نامه ها 
چهارشنبه ٠٩ فروردين ١٣٩٦
منوی اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3529
 بازدید امروز : 6
 کل بازدید : 159290
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 1/3381
ساعت

 

پایان نامه سال 89 پایان نامه سال 90 پایان نامه سال 91 پایان نامه سال 92 پایان نامه سال 93

 

پایان نامه های مصوب مرکز تحقیقات علوم بهداشتی در سال 1394

 

 

 رديف

عنوان طرح

استاد راهنماي اول

استاد راهنماي دوم

استاد راهنماي خارج از دانشگاه

مشاور علمي 1

مشاور علمي 2

مشاور علمي 3

دانشجو

تاريخ تصويب در مركز و دانشكده

تاريخ تصويب در شوراي پژوهشي

هزينه طرح

هزينه تجهيزات

رشته تحصيلي

مقطع تحصيلي

1

ارائه يك روش استخراج نوين بر پايه ريز استخراج با جاذبهاي پرشده به همراه پليمرهاي قالب مولكولي براي تعيين مقدار ترانس،ترانس-موكونيك اسيد و مندليك اسيد در نمونه هاي ادرار

دكتر بهرامي

دكتر قرباني

اسماعيل سليماني

1394/8/24

1394/10/1

77800000

بهداشت حرفه اي

كارشناسي ارشد

2

ارايه الگويي جهت تدوين سناريوهاي شرايط اضطراري در صنايع ايران (مطالعه موردي): شركت انتقال گاز منطقه هفت كشور

دكتر كلات پور

دكتر محمدفام

سجاد فرهادي

1394/4/15

1394/8/12

4950000

بهداشت حرفه اي

كارشناسي ارشد

3

ارزيابي تاثير مداخلات ارگونوميك بر كاهش ريسك اختلالات اسكلتي عضلاني در يك صنعت قفل سازي

دكتر حيدري مقدم

دكتر باباميري

عهديه سهيلي

1394/1/29

1394/2/22

1500000

ارگونومي

كارشناسي ارشد

4

ارزيابي تاثير مداخله ارگونومي در واحدهاي تعمير و نگهداري شركت سيمان هگمتان همدان

حيدري دكتر حيدري مقدم

دكتر فردمال

دكترمعتمدزاده

عباس مرادي

1394/1/29

1394/3/19

3000000

 -

ارگونومي

كارشناسي ارشد

5

ارزيابي خطر دستگاه هاي اكسيژن ساز بيمارستان بعثت سنندج به روشهاي HAZOP و What if

دكتر ميرزايي

دكتر محمدفام

فواد سعيدي تازه

1394/12/9

1395/2/7 

2000000

بهداشت حرفه اي

كارشناسي ارشد

6

ارزيابي ريسك بيماري زايي غير سرطاني فلزات سنگين(روي،كروم،سرب) در آب آشاميدني شهر همدان

دكتر رحماني

-

دكتر سلطانيان

دكتر صمدي

فاطمه فرخ نشاط

1394/1/29

1394/3/5

42380000

بهداشت محيط

كارشناسي ارشد

7

ارزيابي ريسك فاكتورهاي ارگونوميك محيط كاركارگران داراي معلوليت جسمي- حركتي و نقش مداخلات ارگونوميك در بهبود شرايط محيط كار در كارخانه توليد لوازم بهداشتي فيروز سال 93

دكتر حيدري مقدم

فهيمه تركمن

1394/1/29

1394/05/03

1000000

ارگونومي

كارشناسي ارشد

8

مطالعه تاثيرانجام مداخلات ارگونومي و حركات اصلاحي بر اختلالات اسكلتي عضلاني و مشكلات بينايي (CVS) كاربران كامپيوتر ستادي دانشگاه علوم پزشكي ايلام

دكتر حيدري مقدم

- 

- 

- 

دكتر معتمدزاده

- 

صادق سرحدي

1394/1/29

1394/2/22

5000000

- 

ارگونومي

كارشناسي ارشد

9

ارزيابي ريسك مواجهه شغلي با داروهاي ضد سرطان مبتني بر پايش محيطي و بيولوژيك داروهاي متوتركسايت و سيكلوفسفاميد در بيمارستان هاي آموزشي شهرستان همدان

دكتر عصاري

دكتر بهرامي

 -

دكتر ميرزايي

حميده دلجو

1394/5/3

1394/6/17

49450000

 -

بهداشت حرفه اي

كارشناسي ارشد

10

ارزيابي ريسك مواجهه شغلي با فرمالدئيد در شاغلين بخش پاتولوژي بيمارستان هاي آموزشي شهر همدان

دكتر عصاري

دكتر بهرامي

 -

سيدمحمد ذوالحواريه

 -

اعظم اكرمي مسافر

1394/12/9

1395/7/2 

8700000

40000000

بهداشت حرفه اي

كارشناسي ارشد

11

ارزيابي فراواني تروماهاي ناشي از سقوط از درخت گردو در ميان باغداران شهرستان تويسركان و كاهش آنها با مداخله ارگونوميك در قالب طراحي مجدد كمربند ارگونومي

دكتر حيدري مقدم

 -

دكتر معتمد زاده

دكتر محمدفام

عدنان خدامرادي

1393/10/13

1394/3/26

7100000

ارگونومي

كارشناسي ارشد

12

ارزيابي قابليت اطمينان پاسخ به شرايط اضطراري در بيمارستان بعثت همدان در سال 1394

دكتر كلات پور

دكتر ميرزايي

دكتر عليرضا ياوري كيا

 -

مينا حاصلي

1394/6/28

1394/8/12

3000000

بهداشت حرفه اي

كارشناسي ارشد

13

ارزيابي كاربرد روش ميكرو استخراج فاز جامد با فيبر سرد (CF-SPME) جهت نمونه برداري و استخراج 1،2-دي كلروپروپان در ادرار

دكتر بهرامي

 -

دكتر قرباني

دكتر عصاري

ياسمن پور بخشي

1394/12/9

 

75500000

بهداشت حرفه اي

كارشناسي ارشد

14

ارزيابي ميزان مواجهه همزمان با تنش هاي حرارتي و بخارات پركلرواتيلن در شاغلين خشكشويي هاي شهر همدان

دكتر علي آبادي

دكتر عصاري

دكتر فرهاديان

-

فاطمه رستمي

1394/12/9

1394/12/18

28000000

بهداشت حرفه اي

كارشناسي ارشد

15

ارزيابي و مديريت خطاهاي انساني در فرايند شيمي درماني با استفاده از روش‏هاي SHERPA و THERPمطالعه موردي: بيمارستان امام رضا (ع) شهر كرمانشاه

دكتر ميرزايي

 -

دكتر سلطانيان

دكتر محمدفام

مهنوش كريمي

1394/12/9

1394/12/18

2000000

بهداشت حرفه اي

كارشناسي ارشد

16

ارزيابي و مديريت خطاهاي انساني در فرايندهاي بحراني بيمارستاني با استفاده از روش CREAM گسترده

دكتر محمد فام

دكتر بشيريان

زهره بخشي

1394/12/9

1394/12/4

2000000

بهداشت حرفه اي

كارشناسي ارشد

17

ارزيابي و مديريت ريسك مخازن ذخيره سازي صنايع فرايندي با استفاده از تكنيكهاي FTA، ETA  و )Bowtieمطالعه موردي پالايشگاه تهران

دكتر ميرزايي

 -

دكتر محمدفام

دكتر كلات پور

يوسف بابايي مسدرقي

1394/6/28

1394/6/31

4500000

بهداشت حرفه اي

كارشناسي ارشد

18

امكان سنجي توليد بيوگاز از ضايعات كشتارگاه صنعتي همدان

دكتر صمدي

دكتر ليلي

فاطمه احمدي

1394/4/15

1394/10/29

171600000

160000000

بهداشت محيط

كارشناسي ارشد

19

برآورد جمعيت افراد اچ آي وي مثبت در استان لرستان در سال 1394 با روش صيد- باز صيد

دكتر پورالعجل

دكتر محمدي

فرزادفرزين آرا

1394/12/9

1394/12/4

6000000

اپيدميولوژي

كارشناسي ارشد

20

بررسي ارتباط وضعيت رو شنايي محيط كار و اختلالات اسكلتي عضلاني آرايشگران زن در شهر همدان در سال 1394

دكتر گلمحمدي

دكتر فرهاديان

-

زهرا چهاردولي

1394/12/9

1394/12/4

1450000

بهداشت حرفه اي

كارشناسي ارشد

21

بررسي تاثير آموزش بر انجام بهداشت دست دركاركنان پرستاري و مامايي بيمارستان آتيه همدان با استفاده از مدل رفتار برنامه ريزي شده

دكتر هزاوه ئي

دكتر مقيم بيگي

دكتر رضاپور

فاطمه نوريان

1394/4/15

1394/4/16

2000000

آموزش بهداشت

كارشناسي ارشد

22

بررسي تاثير مداخلات ارگونوميك بر كيفيت زندگي كاري آرايشگران زن مبتلا به بيماري وريدهاي واريسي شهر همدان

دكتر حيدري مقدم

دكتر معتمدزاده

دكتر روشنايي

دكتر باباميري

شيوا رستگاري

1394/5/3

1394/6/17

26200000

ارگونومي

كارشناسي ارشد

23

بررسي تاثير مداخلات ارگونوميك در كاهش ريسك فاكتورهاي آسيبهاي اسكلتي-عضلاني در يك صنعت توليد كننده مواد شوينده

دكتر معتمدزاده

اصغر پايون

1394/10/18

1394/10/1

3500000

ارگونومي

كارشناسي ارشد

24

بررسي چالش ها و موانع برنامه كنترل دخانيات

دكتر پورالعجل

اعظم محمودي

1394/8/4

1394/9/3

37600000

-- 

اپيدميولوژي

كارشناسي ارشد

25

بررسي رابطه بين توانايي هاي شناختي و حادثه پذيري در صنعت فولاد با رويكرد ارگونومي شناختي

دكتر باباميري

 -

دكتر محمدفام

زيبا عبدي

1394/12/9

1394/12/25

3000000

ارگونومي

كارشناسي ارشد

26

بررسي رابطه مديريت دانش با ابعاد فرهنگ سازماني در معاونت هاي دانشگاه علوم پزشكي همدان با استفاده از مدل بوكوويتز و ويليامز

دكتر حميدي

دكتر سلطانيان

دكتر محمدفام

تقي رباني

1394/4/15

1394/5/6

3000000

MPH

 

27

بررسي رابطه مهارت ارتباطي مديران با كيفيت زندگي كاري و انگيزش شغلي كاركنان ستادي مراكز بهداشت شهرستانهاي استان همدان

دكتر حميدي

دكتر سلطانيان

دكتر بشيريان

راضيه سادات مير معيني

1394/4/15

1394/5/6

5000000

MPH

 

28

بررسي سطح مواجهه شغلي و اثرات سلامتي مرتبط با ارتعاش دست و بازو در كارگران در مواجهه با تجهيزات مرتعش صنعتي (مطالعه موردي كارگران سنگ بري)

دكتر علي آبادي

دكتر گلمحمدي

رويا بيات

1394/1/29

1394/2/22

8700000

بهداشت حرفه اي

كارشناسي ارشد

29

بررسي كارائي ذرات مغناطيس شده خاكستر پوست سخت گردو در حذف دي نيتروبوتيل فنل از محيط هاي آبي

دكتر شكوهي

دكتر ليلي

دكتر صمدي

حميدرضا باب الحوائجي

1394/8/10

1394/9/24

26130000

بهداشت محيط

كارشناسي ارشد

30

بررسي كارايي آنزيم لكاز آزاد و تثبيت شده بر روي نانو ذرات آهن اصلاح شده با سيليكا در حذف سفالكسين و آموكسي سيلين از محلول هاي آبي

دكتر شكوهي

 -

 -

دكتر صمدي

دكتر مجتبي اماني

يوسف پور عشق

1394/12/9

1394/12/4

119250000

بهداشت محيط

دكتراي تخصصي

31

بررسي كارايي حذف تتراسايكلين از محيط هاي آبي با استفاده از فرايند الكتروشيميايي سه بعدي توسط الكترودهاي شبكه اي فولادي تقويت شده با نانوتيوب كربنه چند جداره

دكتر سمرقندي

دكتر رحماني

دكتر عسگري

داود نعمت الهي

مريم فروغي

1394/12/9

1394/12/4

106300000

بهداشت محيط

دكتراي تخصصي

32

بررسي كارايي ذرات مغناطيس شده خاكستر پوست گردو در حذف دي نيترو بو تيل فنل از محيط هاي آبي

دكتر شكوهي

 -

دكتر صمدي

دكتر ليلي

حميد رضا باب الحوائجي

1394/8/4

1394/9/24

26130000

بهداشت محيط

كارشناسي ارشد

33

بررسي كارايي عملياتي حفاظهاي شنوايي متداول به روش دزيمتري داخل گوش

دكتر علي آبادي

دكتر فرهاديان

دكتر گلمحمدي

اعظم بياباني

1394/1/29

1394/3/19

12250000

بهداشت حرفه اي

كارشناسي ارشد

34

بررسي كارايي فرآيندهاي تلفيقي نانوذرات تترا اكسيد منگنز/پر اكسيد هيدروژن( H2O2 / Mn3O4 )و تترا اكسيد منگنز/ پراكسي مونوسولفات(Mn3O4/ H3K5O18S4 ) در حذف پلي وينيل الكل از محيط هاي آبي

دكتر شكوهي

دكتر صمدي

دكتر عسگري

محمد ونايي تبار

1394/1/29

1394/3/26

48850000

 -

بهداشت محيط

كارشناسي ارشد

35

بررسي كارايي فرايند انعقاد الكتريكي شناورسازي الكتريكي در حذف پلي وينيل استات از پساب صنعتي ( مطالعه موردي: پساب كارخانه موكت همدان )

دكتر رحماني

دكتر صيدمحمدي

زينب آتش زبان

1394/1/29

1394/2/15

49130000

بهداشت محيط

كارشناسي ارشد

36

بررسي كارايي فرايند فتوكاتاليستي نانو ذرات اكسيد روي نشانده شده بر روي كربن فعال سنتتيك در حضور اكسيد سريم جهت حذف آنتي بيوتيك سفازولين از محلول هاي آبي

دكتر سمرقندي

دكتر رحماني

دكتر عسگري

قباد احمدي دوست

1394/12/9

1395/1/17

30000000

500000000

بهداشت محيط

كارشناسي ارشد

37

بررسي كارايي فرايند ورمي فيلتراسيون جهت تصفيه فاضلاب بيمارستاني(مطالعه موردي: بيمارستان تامين اجتماعي همدان )

دكتر سمرقندي

شكوهي

دكتر رحماني

دكتر صمدي

ناهيد قبادي

1394/1/29

1394/4/9

49960000

بهداشت محيط

كارشناسي ارشد

38

بررسي كارايي فرايندهاي تلفيقي فوتوكاتاليستي توأم پرسولفات با پراكسيدهيدروژن (UV/S2O82- /H2O2) و پرسولفات فعال شده با نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي (UV/S2O82- /Fe0) جهت حذف مالاتيون از محيط هاي آبي

دكتر شكوهي

دكتر صمدي

دكتر صيدمحمدي

ستار احمدي

1394/1/29

1394/3/12

49570000

بهداشت محيط

كارشناسي ارشد

39

بررسي كارايي هاضم هوازي گرمادوست خودگرماده جهت تثبيت لجن تصفيه خانه فاضلاب شهري

دكتر شكوهي

 -

محمد عطار عباسي

1394/4/15

1394/6/17

44950000

بهداشت محيط

كارشناسي ارشد

40

بررسي مدل هاي مختلف تحليل زمان بقا رخداد هاي بازگشتي در عود بيماران مبتلا به اختلال دو قطبي

دكتر محجوب

دكتر فردمال

رويا نجفي وثوق

1394/1/29

460000

 -

آمارزيستي

كارشناسي ارشد

41

بررسي ويژگي هاي كمي و كيفي لجن تصفيه خانه ي آب و ارزيابي قابليت كاربرد آن جهت مصارف كشاورزي و صنعتي: مطالعه ي موردي تصفيه خانه آب شهيد بهشتي همدان

دكتر ليلي

دكتر شكوهي

دكتر عسگري

حميد پورمند

1393/12/17

1394/1/18

1000000

بهداشت محيط

كارشناسي ارشد

42

برنامه ي مداخله اي مبتني بر جامعه جهت ارتقاي رفتارهاي خود مراقبتي پيشگيري از فشار خون بالا در شهر سبزوار با رويكرد بازاريابي اجتماعي تلفيقي

دكتر هزاوه

معيني

دكتر مقيم بيگي

دكتر كريمي

مريم دلاوري

1394/6/28

1394/7/14

49000000

آموزش بهداشت

دكتراي تخصصي

43

بكارگيري رويكرد بيماريابي فعال سل در جمعيت حاشيه نشين شهرستان گرگان در سال 1394

دكتر كرمي

 -

دكتر سلطانيان

دكتر محمدي

غلام رضا حسين پور

1394/10/18

1394/10/22

10750000

اپيدميولوژي

كارشناسي ارشد

44

بهينه سازي توليد الكتروشيميايي ازن در فاز مايع و اندازه گيري مداوم آن به روش ولتامتري

دكتر رحماني

 -

دكتر سمرقندي

دكتر صمدي

قاسم آذريان

1394/1/26

1394/2/4

بدون هزينه

بهداشت محيط

دكتراي تخصصي

45

پالايش بخارات VOCبا استفاده از نانوكامپوزيت MnO2/Al2O3/Fe2O3 پوشش شده بر روي زئوليت ZSM-5

دكتر قرباني

دكتر بهرامي

دكتر حسين ابراهيمي

مريم فيض عارفي

1394/12/9

1394/11/13

35400000

بهداشت حرفه اي

كارشناسي ارشد

46

پيشگيري از حوادث شغلي بر اساس مدل سازي رفتارهاي ناايمن با استفاده از رويكرد شبكه هاي بيزي

دكتر محمدفام

 -

دكتر مقيم بيگي

دكتر كلات پور

فخرالدين قاسمي

1394/10/18

1394/11/27

13000000

بهداشت حرفه اي

كارشناسي ارشد

47

تاثير آموزش بر ارتقاي عملكرد پرستاران در زمينه آموزش به بيمار بر اساس مدل پرسيد در بيمارستان هاي رزن وكبودراهنگ

دكتر هزاوه

دكتر روشنايي

دكتر كريمي

الهام بگلري نشاط

1394/4/5

1394/4/16

4000000

آموزش بهداشت

كارشناسي ارشد

48

تعيين ميزان كارايي حذف حشره كش ايميداكلوپريد با روش تجزيه الكتروشيميايي از محلولهاي آبي

دكتر ليلي

دكتر رحماني

دكتر عسگري

خديجه ياري

1394/12/9

1394/12/18

49960000

بهداشت محيط

كارشناسي ارشد

49

حذف آلودگي هاي نفتي با استفاده از نانو جاذب هاي سه بعدي سنتز شده بر پايه گرافن از محيط هاي آبي

دكتر صمدي

عباس كاظمي

دكتر رحماني

دكتر عليمراد رشيدي

زهرا رحماني

1394/12/9

1394/12/4

87450000

بهداشت محيط

دكتراي تخصصي

50

حذف زيستي تركيبات نفتي بوسيله تاثير متقابل باكتري و قارچ از خاك هاي آلوده- مطالعه موردي جزيره خارك

دكتر سمرقندي

دكتر رحماني

 -

كاظم گوديني

1394/1/27

1394/4/2

بهداشت محيط 

دكتراي پژوهشي 

51

سيماي همه گير شناختي بيماري مننژيت در ايران طي يك دوره ده ساله (1384 تا 1394)

دكتر كرمي

- 

- 

- 

دكتر محمدي

- 

زينب برنگي

1394/10/28

1394/11/13

5000000

- 

اپيدميولوژي

كارشناسي ارشد

52

طراحي مجدد ايستگاه هاي كاري يك شعبه بانك و ارزيابي اثرات آن بر راحتي و بهبود اختلالات اسكلتي عضلاني كاركنان

دكتر معتمدزاده

- 

 -

- 

- 

- 

سهيلا احمدي چرخابي

1394/1/29

1394/4/9

5000000

- 

ارگونومي

كارشناسي ارشد

53

طراحي و ساخت سيستم اتو-دايناميك صندلي خودرو و ارزيابي تاثير آن بر كاهش بار عضلاني استاتيك و بهبود عملكرد شناختي در رانندگان

دكتر معتمدزاده

- 

 -

- 

- 

- 

سعيد حيدري

1394/1/29

1394/4/9

6470000

- 

ارگونومي

كارشناسي ارشد

54

طراحي يك سيستم جديد سردكننده در ريز استخراج فاز جامد جهت نمونه برداري و استخراج تركيبات فرار در هوا و ادرار

دكتر بهرامي

- 

دكتر عليرضا غياثوند

- 

دكتر قرباني

- 

ليلا تاجيك

1393/10/15

1394/1/18

95500000

- 

بهداشت حرفه اي

دكتراي تخصصي

55

طراحي، ساخت و ارزيابي صندلي ارگونوميك براي جوشكاران شركت ملي گاز ايران

دكتر معتمدزاده

دكتر مهرداد عنبريان

- 

- 

- 

- 

رضا طهماسبي

1394/8/4

1394/9/24

2000000

- 

ارگونومي

كارشناسي ارشد

56

كنترل آلاينده هاي منتشره واحد الكتروليز يك صنعت توليد روي با طراحي و اجراي سيستم تهويه دمشي مكشي و تغييرات فرآيندي

دكتر قرباني

- 

- 

دكتر بهرامي

- 

- 

مجيد اكبري

1394/4/15

1394/4/16

490000

- 

بهداشت حرفه اي

كارشناسي ارشد

57

مدلسازي پوياي كمي ريسك با استفاده از سيستم فازي و شبكه پوياي بيزين در صنايع فرآيندي

دكتر محمدفام

- 

دكتر محمد علي آزاده

- 

دكتر ميرزايي

- 

اسماعيل زارعي

1393/8/17

1394/10/1

- 

- 

بهداشت حرفه اي

دكتراي تخصصي

58

مطالعه بهبود عملكرد شناختي آتش نشانان در حين عمليات شبيه سازي شده Smoke-Diving بر مبناي روش هاي پيشنهادي و روش هاي متداول خنك سازي بدن

دكتر معتمدزاده

- 

- 

- 

- 

- 

رسول همت جو

1394/12/9

 

99000000

- 

بهداشت حرفه اي

دكتراي تخصصي

 

 


 

 

 

بازگشت

پیوندها
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]