صفحه اصلی > طرح هاي پژوهشی > پایان نامه ها 
شنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٦
منوی اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3900
 بازدید امروز : 155
 کل بازدید : 188770
 بازدیدکنندگان آنلاين : 4
 زمان بازدید : 1/4901
ساعت

 

پایان نامه سال 89 پایان نامه سال 90 پایان نامه سال 91 پایان نامه سال 92 پایان نامه سال 93 پایان نامه سال 94

 

پایان نامه های مصوب مرکز تحقیقات علوم بهداشتی در سال 1395

 

رديف

عنوان طرح

استاد راهنماي اول

استاد راهنماي دوم

استاد راهنماي خارج از دانشگاه

مشاور علمي 1

مشاور علمي 2

مشاور علمي 3

دانشجو

تاريخ تصويب در مركز و دانشكده

تاريخ تصويب در شوراي پژوهشي

هزينه طرح

هزينه تجهيزات

رشته تحصيلي

مقطع تحصيلي

1

بهينه سازي فرايند فوتوالكتروفنتون و فرايند فوتو الكتروپرسولفات با الكترودهاي آهن در حذف رنگ دي آزو اسيد آبي 25 از محيط هاي آبي با استفاده از طراحي تركيبي مركزي

دكتر

سمرقندي

دكتر

رحماني

دكتر

عسگري

محمد جميل مرادي

1395/2/22

1395/2/21

30000000

بهداشت محيط

كارشناسي ارشد

2

مقايسه عملكرد پر استيك اسيد و فرآيند تركيبي آن با UV با كمك فلز فعال كنندهFe3+ درحذف رنگ هاي متيلن بلو و ردامين B از محيط هاي آبي

دكتر

رحماني

دكتر

عسگري

دكتر

ليلي

رويا اعظمي گيلان

1395/2/22

1395/2/21

48100000

بهداشت محيط

كارشناسي ارشد

3

طراحي و ساخت مداد ارگونوميك براي دانش آموزان

دكتر حيدري مقدم

دكتر

معتمدزاده

دكتر

باباميري

نسرين نوري

1394/12/18

1395/2/7

12000000

ارگونومي

كارشناسي ارشد

4

بررسي كيفيت زندگي و سلامت عمومي در زنان معتاد مراجعه كننده به مراكز ترك اعتياد شهر كرمانشاه در سال 95

دكتر

حميدي

دكتر

باباميري

دكتر

سلطانيان

فريبا شفيعي

1395/3/24

1395/4/22

3000000

MPH

5

بررسي كارايي ستون مخلوط آهن وآلومينيوم صفر ظرفيتي اصلاح شده با H2O2 و NaClOدر حذف فلزات سنگين از محلول هاي آبي

دكتر

صمدي

دكتر

رحماني

دكتر

عسگري

ژيلا قوامي

1395/4/13

49700000

بهداشت محيط

كارشناسي ارشد

6

بررسي رابطه بين اعتياد به شبكه هاي اجتماعي و بازي هاي آنلاين با عملكرد تحصيلي در دانشجويان

دكتر

باباميري

دكتر

حميدي

دكتر

محمدي

ابراهيم قائم پناه

1395/4/13

1395/5/5

2000000

MPH

7

ارزيابي خطاهاي انساني در اتاثق كنترل شركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه با استفاده از روش هاي CREAM گسترده و Bayesian Network وارائه راهكارهاي كنترلي مناسب

دكتر

محمدفام

دكتر

ميرزايي

صفورا كريمي

1395/4/19

1395/5/12

3000000

بهداشت حرفه اي

كارشناسي ارشد

8

بررسي رابطه نحوه تدوين ، اجرا و ارزشيابي برنامه ريزي عملياتي با مهارتهاي حرفه اي مديران وعملكرد مراكز بهداشت شهرستانهاي استان همدان درسال 1395

دكتر

حميدي

دكتر

سلطانيان

دكتر

فضائلي

ابوالقاسم ميرزايي

1395/4/19

1395/5/12

4000000

MPH

كارشناسي ارشد

9

مقايسه هزينه تمام شده بيماري سل در بيماران پولمونار اسمير مثبت و بيماران مبتلا به سل خارج ريوي در استان همدان طي سال هاي 1392 و 1393

دكتر

فضائلي

دكتر

حميدي

آرش مفرح ذات

1395/4/19

1395/4/22

2000000

MPH

كارشناسي ارشد

10

بازسازي شبكه هاي تنظيم كننده ژني انسان بر اساس اطلاعات ساير گونه ها با استفاده از روش هاي آناليز چند متغيره و استنباط بيزي

دكتر

محجوب

دكتر

حميد پزشكي

مريم شهدوست

1395/4/27

1395/4/12

6000000

آمارزيستي

دكتراي تخصصي

11

اثر كفش راكر بر فعاليت عضلات منتخب تنه و اندام تحتاني روي سطوح شيب دار و صاف در مرحله ايستايي راه رفتن

دكتر

باباميري

دكتر

حيدري مقدم

فاطمه مصطفوي

1395/3/10

1395/5/19

8200000

ارگونومي

كارشناسي ارشد

12

بررسي تاثير آموزش تغذيه بر پيشگيري از فقر آهن در دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر همدان: ارايه مدل تركيبي

دكتر

هزاوه يي

دكتر

روشنايي

دكتر

كريمي

طاهره اعتصامي فر

1395/1/24

1395/4/22

80210000

آموزش بهداشت

دكتراي تخصصي

13

ارزيابي صدا به منظور امكان سنجي كنترل آن در يك صنعت توليد پيچ

دكتر

گلمحمدي

دكتر

علي آبادي

نفيسه عظيمي

1395/7/28

1395/8/11

2000000

بهداشت حرفه اي

كارشناسي ارشد

14

پيش بيني دوره فعاليت آنفلوآنزاي فصلي در ايران: بكارگيري داده هاي گزارش شده شبه آنفلوآنزا طي يك دوره شش ساله

دكتركرمي

دكتر

فرهاديان

دكتر

محمدي

سيد هادي حسيني

1395/9/3

1395/9/16

3000000

اپيدميولوژي

كارشناسي ارشد

15

برآورد ميزان تكثير موثر بيماري سرخك و تعيين اندازه و نسل هاي گسترش طغيان هاي آن طي سال 2015 ميلادي در ايران: مستندسازي دستيابي به هدف حذف سرخك

دكتركرمي

دكتر

محمدي

ناصر پيري

1395/9/3

1395/9/16

5000000

اپيدميولوژي

كارشناسي ارشد

16

مطالعه تاثير دماي رنگ منابع روشنايي بر هوشياري و عملكرد شناختي در طول روز با استفاده از معيارهاي ذهني و عيني

دكتر

معتمدزاده

طالب عسگري

1395/8/15

1395/9/9

94000000

352833000

ارگونومي

دكتراي تخصصي

17

طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه ي بيمارستان ارتقاء دهنده سلامت در بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي همدان: ارائه يك مدل مداخله اي

دكتر

هزاوه يي

دكتر حميدي

دكتر

فرهاديان

دكتر

كريمي

سيده مليكا خارقاني

1395/8/25

1395/9/23

59800000

آموزش بهداشت

دكتراي تخصصي

18

ارزيابي خستگي ناشي از تغيير و پيامدهاي آن در كاركنان مشاغل بهداشتي و درماني

دكتر

باباميري

دكتر

حميدي

دكتر

محمد

فام

يونس لطفي

1395/11/18

1396/1/15

3000000

ارگونومي

كارشناسي ارشد

19

برآورد اميد زندگي بيماران مبتلا به اچ آي وي/ايدز در كشور جمهوري اسلامي ايران

دكتر

محمدي

دكتر

فرهاديان

دكتر

پورالعجل

محمد ميرزايي

1395/8/3

1395/8/4

5000000

اپيدميولوژي

كارشناسي ارشد

20

ارتباط بين استرس شغلي با مشاركت و خلاقيت پرسنل واحدهاي بهداشتي درماني مركز بهداشت شهرستان بهار درسال 1395

دكتر صادقي

دكتر

حميدي

دكتر

سلطانيان

مجيد موانيه ئي

1395/8/5

1395/8/11

5000000

MPH

21

ارزيابي ارتباط بين باركاري ذهني و علائم اسكلتي عضلاني: اثر ميانجي خستگي و كيفيت خواب

دكتر

باباميري

دكتر

محمدي

دكتر

حيدري مقدم

جمشيد جودكي

1395/11/21

1395/11/26

2000000

ارگونومي

كارشناسي ارشد

22

ارزيابي روشنايي در محيط هاي اداري و ارتباط آن با آسايش بصري و اختلالات اسكلتي عضلاني

دكتر

گلمحمدي

دكتر

فردمال

دكتر

معتمد

زاده

زهرا پيرمرادي

1395/11/4

1395/11/12

3500000

بهداشت حرفه اي

كارشناسي ارشد

23

بررسي تاثير مواجهه با صدا بر عملكردهاي شناختي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان .

دكتر

معتمدزاده

دكتر

باباميري

دكتر

گلمحمدي

دكتر

فرهاديان

جليل درخشان

1395/10/18

1395/10/28

5500000

بهداشت حرفه اي

كارشناسي ارشد

مطالعه خطاهاي انساني براساس چارچوب " سيستم طبقه بندي و تحليل فاكتورهاي انساني" (HFACS) با استفاده از رويكرد شبكه هاي بيزين (BN) در صنايع معدني

دكتر

ميرزايي

دكتر

سلطانيان

دكتر

كلات پور

حامد آقايي

1395/10/18

16000000

بهداشت حرفه اي

دكتراي تخصصي

تعيين نيازهاي آموزشي تيم پاسخ به شرايط اضطراري با استفاده از آناليز بحرانيت وظايف و مقايسه با استانداردهاي HAZWOPER و NFPA 1001 در شركت پالايش نفت تهران

دكتر

كلات پور

دكتر

محمد

فام

مهردادنادري

1395/10/18

1395/11/5

4000000

بهداشت حرفه اي

كارشناسي ارشد

ررسي رابطه ابعاد سازمان يادگيرنده( يادگيري سازماني) با مديريت كيفيت فراگير و سبك رهبري تحول آفرين مديران در دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال 1395

دكتر حميدي

دكتر

تاپاك

زهرا طوسي

1395/10/18

1395/11/12

4000000

MPH

ارائه روشي جديد جهت نمونه برداري از آلدئيدها و تركيبات آلي فرار (BTEX)با استفاده از كربوترپ، سل ژل وXAD2 آغشته به متيل هيدروكسي پايريدين در نمونه برداري تله سوزني

دكتر

بهرامي

دكتر

فرهاديان

دكتر

قرباني

علي پور محمدي

1395/8/16

1395/8/18

بدون هزينه

بهداشت حرفه اي

دكتراي پژوهش محور

بررسي مواجهه با تنش هاي سرمايي و ارتباط آن بر عملكرد فيزيكي در شاغلين مكانيك خودرو شهر همدان

دكتر

علي آبادي

دكتر

گلمحمدي

دكتر

معتمد زاده

كيوان ساعد پناه

1395/8/5

1395/18/8

14500000

بهداشت حرفه اي

كارشناسي ارشد

29

ارزيابي ريسك انفجار جايگاه هاي سوخت گيري CNG با استفاده از روش FTA و Bayesian Network

دكتر محمدفام

دكتر

ميرزايي

طاهره اسكندري

1395/11/4

1395/12/3

2000000

بهداشت حرفه اي

كارشناسي ارشد

30

كاربرد فيبر توخالي همراه با حلال شيميايي جهت نمونه برداري از مالئيك ان هيدرايد درهوا وتجزيه از طريق HPLC

دكتر

بهرامي

مشاور خارجي عباس افخمي

دكتر

فرهاديان

احسان پرتوي

1395/11/6

1395/12/10

59265000

بهداشت حرفه اي

كارشناسي ارشد

31

برآورد شاخص هاي مواجهه با صدا بر اساس شرايط آكوستيكي و استرين هاي نوروفيزيولوژيك در دفاتر باز اداري به منظور كنترل مواجهه شاغلين

دكتر

گلمحمدي

مشاور خارجي اكرم رنجبر

دكتر

فردمال

دكتر

علي آبادي

مسعود شفيعي مطلق

1395/11/7

1395/11/26

60500000

232520000

بهداشت حرفه اي

دكتراي تخصصي

32

تعيين غلظت ذرات اتمسفري و ميزان فلزات سنگين آنها در محدوده چهار راه شريعتي (نقطه اي) شهر همدان طي فصول بهار و تابستان 96

دكترليلي

دكتر

سمرقندي

احمد جوشيرواني

1395/10/20

1395/12/3

73490000

599500000

بهداشت محيط

كارشناسي ارشد

33

بررسي ارتباط بين ميزان مواجهه شغلي با گردوغبار قابل استنشاق سيليس كريستالي و بيوماركرهاي استرس اكسيداتيو سرم، در كارگران در مواجهه

دكتر

عصاري

اكرم رنجبر

دكتر

فرهاديان

دكتر

قرباني

مريم فرخ زاد

1395/11/11

37900000

178000000

بهداشت حرفه اي

كارشناسي ارشد

34

شناسايي و ارزيابي ريسك فوران(Blowout) چاه نفت در فاز حفاري اكتشافي(با استفاده از روش پاپيوني (bowtie) و شبكه بيزين.

دكتر

ميرزايي

دكتر

محمدفام

احمد رضا احمدي گهر

1395/11/11

1395/11/26

3500000

مديريت ايمني

كارشناسي ارشد

35

بررسي تاثير نوع ايستگاه كاري (نشسته، ايستاده و نشسته- ايستاده) بردردهاي اسكلتي عضلاني و آگاهي از موقعيت كاري كارمندان دانشگاه علوم پزشكي كردستان در سال1396

دكتر معتمدزاده

دكتر

حيدري

دكتر

باباميري

دكتر

فرهاديان

كمال ابراهيمي

1395/11/18

1395/12/10

20000000

ارگونومي

كارشناسي ارشد

36

كاربرد روش ريز استخراج فاز مايع با استفاده از فيبر توخالي جهت استخراج و تعيين مقدار سرب ادرار وخون با روش طيف سنجي جذب اتمي

دكتر

بهرامي

دكتر

قرباني

فرانك الوند

1395/10/23

1395/11/19

56300000

بهداشت حرفه اي

كارشناسي ارشد

37

ررسي مواجهه با ارتعاش انساني و اثرات سلامتي مرتبط با آن در كارگران شاغل در يك شركت ريخته گري قطعات خودرو

دكتر

علي آبادي

دكتر

گلمحمدي

دكتر

معتمد

زاده

آذر سلطاني

1395/11/4

1395/12/17

45000000

4000000

بهداشت حرفه اي

كارشناسي ارشد

38

طراحي و ساخت بطري نوشيدني ارگونوميك

دكتر

حيدري مقدم

دكتر

باباميري

دكتر

محمدي

مهرانه شعباني

1395/12/18

2000000

58000000

ارگونومي

كارشناسي ارشد

39

مقايسه فعاليت عضلات گردن بين پوسچر هاي مختلف نوشيدن با بطري معمولي و بطري پيشنهادي ارگونوميك به وسيله الكتروميوگرافي

دكتر

حيدري مقدم

دكتر

مهردادعنبريان

دكتر

محمدي

مهدي رضيئي

1395/11/21

1395/12/10

19150000

ارگونومي

كارشناسي ارشد

40

بررسي كارايي بيوجاذب توليدي از مخمر ساكارومايسس سرويزيه در حذف آنتي بيوتيك آموكسي سيلين و سفترياكسون از محيط هاي آبي

دكتر

سمرقندي

دكتر

شكوهي

دكتر

عسگري

ابوالفضل عرب كوهسار

1395/12/18

1396/1/15

54300000

بهداشت محيط

كارشناسي ارشد

41

بررسي مقايسه ايي كارايي فرآيندهاي پرسولفات، الكتروپرسولفات و اولتراسوند/پرسولفات در حذف نونيل فنل از محيط هاي آبي

دكتر

رحماني

دكتر

صمدي

سميه باجلان

1395/12/26

468500000

415500000

بهداشت محيط

كارشناسي ارشد

 

 

 

 


 

 

 

بازگشت

پیوندها
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]