صفحه اصلي > طرح هاي پژوهشی > طرح هاي تحقيقاتي 
چهارشنبه ٠٩ فروردين ١٣٩٦
منوی اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3475
 بازدید امروز : 29
 کل بازدید : 159313
 بازدیدکنندگان آنلاين : 7
 زمان بازدید : 1/5491
ساعت

طرحهای تحقیقاتي‌مرکزتحقیقات علوم بهداشتی سال 1394

رديف

عنوان طرح

مجري اول

مجري دوم

مجري سوم

مشاور علمي 1

همكار 1

همكار 2

تاريخ تصويب در مركز و دانشكده

تاريخ تصويب در شوراي پژوهشي

تاريخ تصويب گزارش نهايي در دانشگاه

هزينه طرح

هزينه تجهيزات

گروه

1

ارائه يك رويكرد نوين و جامع به منظور مديريت پوياي ريسك ايمني در سيستم هاي پيچيده

دكتر محمدفام

 

 

 

دكتر ميرزايي

اسماعيل زارعي

1394/9/30

1394/12/11

 

183100000

85000000

مهندسي بهداشت حرفه اي

2

امكان سنجي توليد بيوگاز از ضايعات كشتارگاههاي صنعتي دام و طيور شهر همدان

دكتر صمدي

 

 

حسين آقا عليزاده

دكتر ليلي

 

1394/8/24

1394/10/29

 

71600000

160000000

مهندسي بهداشت محيط

3

اولويت بندي عوامل خطر عمده پرفشاري خون: مطالعه فراتحليل

دكتر پورالعجل

 

 

 

 

 

1394/8/6

1394/9/3

 

31275000

 

آمارزيستي

4

بررسي ارتباط بين شاخص توده بدني و پره اكلامپسي: مطالعه فراتحليل

دكتر پورالعجل

 

 

 

 

 

1394/8/6

1394/8/12

1394/12/11

17800000

 

آمارزيستي

 

 

 

 

 

5

بررسي تاثير استفاده از فيلم آموزشي با استفاده از مدل پروتوتايپ بر كاهش وابستگي به اينترنت در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان دانشگاه علوم پزشكي همدان

دكتر هزاوه ئي

 

 

دكتر فرهاديان

 

 

1394/10/19

1395/1/31 

 

46600000

 

بهداشت عمومي

6

بررسي رابطة سرمايه هاي روانشناختي، عدالت تعاملي ادراك شده و حمايت سرپرست با شادكامي در كار با ميانجي گري اعتماد به سرپرست

دكتر باباميري

 

 

 

 

 

1394/8/6

1394/9/3

 

21200000

 

ارگونومي

7

بررسي سطح مواجهه با صدا و ارتعاش و اثرات بهداشتي مرتبط با آن در دندان پزشكان كلينيك آموزشي دانشگاه علوم پزشكي همدان

دكتر گلمحمدي

 

 

 

علي آبادي

رضا شهيدي

1394/12/15

1394/12/25

 

152950000

389500000

مهندسي بهداشت حرفه اي

8

بررسي كارايي سيستم راكتور بيوفيلمي با بستر متحرك جهت حذف چربي و روغن از فاضلاب بيمارستان بعثت همدان

دكتر شكوهي

 

 

 

 

 

1394/7/6

1394/7/28

 

13730000

 

مهندسي بهداشت محيط

9

بررسي كارايي فرايند تلفيقي فتوكاتاليستي توأم پرسولفات فعال شده با نانو ذرات اكسيد آلومينيوم(UV/S2O82-/Al2O3)جهت حذف فنل از محلول هاي آبي

دكتر شكوهي

 

 

 

 

 

1394/8/6

1394/10/1

 

25475000

 

مهندسي بهداشت محيط

 

 

 

 

 

 

10

بررسي نظر كاركنان در زمينه اجراي عوامل منجر به پيشگيري از استرس شغلي براساس چك ليست سازمان جهاني كار در دانشگاه علوم پزشكي همدان

دكتر باباميري

دكتر معتمدزاده

 

 

 

 

1394/8/6

1394/9/3

 

20350000

 

ارگونومي

11

برسي كارايي فرايند فوتو- الكترو/پراكسي دي سولفات در تصفيه شيرابه محل دفن زباله شهر همدان با بكارگيري مدل آماري رويه پاسخ

دكتر سمرقندي

 

 

 

 

 

1394/1/29

1394/4/9

 

45375000

 

مهندسي بهداشت محيط

 

 

 

 

 

12

به كارگيري آماره كاوشي فضا-زمان در شناسايي خوشه هاي بروسلوز در ايران در سال هاي 1379 تا 1393

دكتر محجوب

 

 

دكتر فريبا كرامت

دكتر مقيم بيگي

 

1394/7/5

1394/8/12

 

21710000

 

آمارزيستي

13

تعيين كارايي روش الكتروشيميايي در توليد ازن در فاز مايع با استفاده از الكترودهاي مختلف و استفاده در محل آن جهت گندزدايي و حذف آلاينده هاي آلي و معدني.

دكتر

رحماني

قاسم آذريان

 

دكتر صمدي

 

 

1394/3/10

1394/6/24

 

305200000

 

 

 

 

 

 

 

560000000

 

 

مهندسي

بهداشت محيط

 

 

 

 

14

تعيين كارايي ورمي فيلتراسيون جهت حذف آنتروباكترياسه مقاوم به آنتي بيوتيك و مواد ضدعفوني كننده مصرفي در فاضلاب بيمارستاني (مطالعه موردي بيمارستان آتيه همدان)

دكتر سمرقندي

دكتر

عربستاني

 

 

 

 

1394/10/16

1394/12/4

 

47465000

 

مهندسي بهداشت محيط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

رسي كارايي فرايند فوتو- الكترو/پراكسي دي سولفات در تصفيه شيرابه محل دفن زباله شهر همدان با بكارگيري مدل آماري رويه پاسخ

دكتر سمرقندي

 

 

 

 

 

1394/1/24

1394/4/9

 

45375000

 

مهندسي بهداشت محيط

16

كاربرد بيو آند در سيستم هاي بيوالكتروشيميايي براي حذف آمونيوم از محلولهاي آبي

دكتر رحماني

 

 

 

دكتر ليلي

دكتر نعمت الهي

1394/12/15

1394/12/25

 

123320000

2974500000

مهندسي بهداشت محيط

17

مطالعه روش هاي زيستي و عوامل موثر بر آن در حذف تركيبات نفتي از خاك هاي آلوده

دكتر سمرقندي

 

 

دكتر ظفري

رحماني

دكتر  عربستاني

1394/2/21

1394/4/2

 

313390000

3700000

مهندسي بهداشت محيط

18

مطالعهي ارتباط بين خصوصيات تناسب بدن با سطح تحمل گرما در افراد مواجهه يافته با شرايط دمايي گرم

دكتر علي آبادي

دكتر گلمحمدي

 

دكتر فرهاديان

دكتر حيدري مقدم

 

1394/10/16

1394/12/4

 

280900000

315000000

مهندسي بهداشت حرفه اي

 

 

 

 

 

 

 

19

مقايسه كارايي دو روش ازن زني كاتاليزوري O3 /nTiO2 / H2O2 و H2O2/ O3 / nZrO2 به طور جداگانه و همزمان با استفاده از نانو ذرات بر روي پاميس در حذف پنتاكلروفنل از محيطهاي آبي

دكتر شكوهي

حسن ذوالقدرنسب

سمانه شانه ساز

 

 

 

1394/10/16

1394/11/13

 

49000000

 

مهندسي بهداشت محيط

20

مقايسه كارايي فرايندهاي فتوكاتاليستي UV/ H2O2و UV/H3K5S4O18 در حذف رنگ هاي ائوزينY و اريتروزين B از محيط هاي آبي

دكتر شكوهي

محمد ونائي تبار

 

 

 

 

1394/7/20

1394/7/28

 

29950000

20000000

مهندسي بهداشت محيط

 

 

  

طرح های تحقیقاتی از ابتدای سال 1389 تا انتهای سال 1391
طرح های تحقیقاتی سال 1392 طرح های تحقیقاتی سال 1393


بازگشت

پیوندها
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]