صفحه اصلی > برنامه راهبردی > برنامه استراتژیک ٢ 
يکشنبه ١٠ فروردين ١٣٩٩
منوی اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 4623
 بازدید امروز : 22
 کل بازدید : 245859
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.4370
ساعت

 

 

برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات علوم بهداشتی بازنگری شده در سال 1389

 

 

اعضاء كميته برنامه ريزي استراتژيك :

 

 

دكتررستم گلمحمدی
   رئيس وعضو موسس
دكتر حسين محجوب   عضو موسس
دكتر عبدالرحمن بهرامي    عضو موسس
دكتر عليرضا رحماني   عضو موسس
دكتر محمدتقي صمدي   عضو موسس
دكتر مجيد معتمدزاده   عضو موسس
دكتر يداله حميدي   مشاوره

 

 

رسالت Mission) ( :

مرکز تحقیقات علوم بهداشتی که در دانشگاه علوم پزشکی همدان تاسیس گردیده است بر آن است تا با انجام وپشتیبا نی تحقیقات کاربردی وبنیادی در حوزه علوم بهداشتی در سطوح منطقه ای، ملی وبین المللی و ارج نهادن به انگیزه ها، تلاش ها وایده های نو وهمکاری های تخصصی بین بخشی و ارتقاءسطح سلامت جامعه وهمچنین تولید و ارتقاءسطح دانش بشری در علوم بهداشتی اقدام نماید.

این مرکز وظایف خود را از طریق بکارگیری پژوهشگران ورزیده وعلاقمند وامکانات وتجهیزات مورد نیاز با تکیه بر خلاقیت ونوآوری اعضاء باحرکت به سمت چشم انداز ورسالت خود وباتحقیق بخشیدن به اهداف خود بتواند خدمات ارزنده ای راجهت توسعه سلامت پایدار جامعه ارائه نماید.

این مرکز به عنوان یک مجموعه پیش گام در عرصه تحقیقات سلامت در غرب کشور ایفای وظیفه نماید.

 

دور نما Vision) ( :

این مرکز برآن است تا با انجام رسالت خود طی5 سال آینده به برترین مرکز تحقیقات علوم بهداشتی در غرب کشور تبدیل گردد وبستر مناسب جهت  انجام پژوهش های تخصصی ونوآوری در حوزه علوم بهداشتی تامین نموده ومرکزی قابل اطمینان جهت مشاوره موثر وسیاست گذاری منطقه ای داخلی وبین المللی باشد.

 

ارزشها  ( Values):

1-احترام به شان والای انسانی در تحقیقات مرتبط با سلامت آحاد جامعه

2-توجه به نیازهای اساسی جامعه در حوزه علوم بهداشتی

3-جلب مشارکت درون بخشی وبرون بخشی در راستای چشم انداز ورسالت مرکز

4-رعایت عدالت واخلاق در انجام فعالیتهای پژوهشی مرکز

5-تامین انتظارات ملی متناسب با نقشه جامع علمی کشور وبرنامه چشم انداز1404 کشور

6-تشویق پزوهشگران داوطلب به منظور رشد خلاقیت های فردی واجتماعی

 

 

حیطه های تخصصی مرکز:

برای نیل به اهداف مذکور ، مرکز با بررسی های کارشناسی و تصویب طرفهای پژوهشی و همچنین فراهم نمودن امکانات مختلف برای مجریان طرحهای پژوهشی از طریق تشکیل کمیته در زمینه های مختلف علوم بهداشتی و با کمک گرفتن از افراد متخصص در هر زمینه فعالیت های پژوهشی خود را سازماندهی می نماید.

1-  بهداشت  حرفه ای و ایمنی صنعتی

2-  بهداشت محیط و محیط زیست

3-  بهداشت عمومی و آموزش بهداشت

4-  آمارزیستی و اپیدمیولوژی

5- مدیریت خدمات بهداشتی و ارتقاء‌ سلامت

 

 

       ذینفعان:

-     وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

-     وزارت نيرو

-     وزارت صنايع و معادن

-     وزارت جهاد كشاورزي

-     صنايع مستقردراستان

-     سازمان حفاظت محيط زيست

-     استانداري و شهرداري

-     وزارت آموزش و پرورش

-     سازمانها ، ادارات و نهادهاي استان

-     عموم مردم

 

تحلیل وضعیت سازمان:

نقاط قوت:

-         وجود افراد متخصص و مجرب در حیطه تخصصی مرکز

-         وجود تجهیزات وامکانات مورد نیاز

-         وجود رسالت متخصص وبرنامه راهبردان

-         ارتباط مناسب با واحدهای مختلف دانشگاه

-         وجود دوره های تحصیلات تکمیلی مرتبط با وظایف مرکز

 

نقاط ضعف:

-         عدم وجود انگیزش کافی برای فعالیت در مرکز

-         عدم وجود فضای فیزیکی مناسب برای مرکز

-         تعدد مسئولیت ها و وظایف اعضاء مرکز

-         عدم تصویب قطعی مرکز

-         کمبودپرسنل وامکانات پشتی

 

فرصت ها:

- حمایت های مالی دانشگاه ووزارتخانه

-  وجود صنایع وسازمانها در منطقه

-  امکان استفاده از قانون 1% بودجه های پژوهشی صنایع وزارتخانه ها

-  سیاست های کلان کشور (چشم انداز 1404)

- وجود مجلات علمی در دسترس برای چاپ مقاله و رشد مرکز

- برگزاری همایش های کشوری وبین المللی جهت معرفی مرکز

- تشکیل شوراهای پژوهشی در سازمانها وارائه اولویتهای پژوهشی

 

 

تهدیدها:

-         وجود گروههای تاثیر گذار بر تصمیمات مرکز

-         کمبود انگیزه تحقیق در کشور

-         عدم وجود اعتقاد ونگرش مناسب به پژوهش

-         وجود تعدد مراکز تصمیم گیری در پژوهش

-         وجود تحریم های بین المللی وعدم امکان دسترسی به برخی مواد وتجهیزات

 

تعیین وضعیت سازمان:

نقاط قوت:

نقاط قوت

امتیاز(5-1)

ضریب

وزن

امتیاز کل

وجود افراد مجرب

5+

10

44/2

2/12

وجود تجهیزات وامکانات

5+

9

2/2

11

وجود رسالت مشخص و برنامه راهبردی

4+

8

95/1

8/7

ارتباط مناسب باواحدهای مختلف دانشگاه

4+

8

95/1

8/7

وجود دوره های تحصیلات تکمیلی مرتبط

4+

8

95/1

8/7

جمع

-

41

-

6/46+

 

 

 

 

نقاط ضعف:

 

نقاط ضعف

امتیاز(5-1)

ضریب

وزن

امتیاز کل

عدم وجود انگیزش کافی

5-

8

5/2

5/12

عدم وجود فضای فیزیکی مناسب

2-

5

6/1

2/3

تعدد مسئولیت و وظایف اعضاء

3-

7

2/2

6/6

عدم تصویب قطعی مرکز

3-

6

9/1

7/5

کمبود پرسنل وامکانات پشتیبانی

2-

6

9/1

8/3

جمع

-

32

-

8/31-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرصت ها:

فرصت ها

امتیاز(5-1)

ضریب

وزن

امتیاز کل

حمایت های مالی دانشگاه و وزارتخانه

5+

10

9/1

5/9

وجود صنایع وسازمانهای مختلف در استان

4+

8

5/1

6

امکان استفاده از قانون 1%

5+

9

7/1

5/8

سیاست های کلان کشور

5+

8

5/1

5/7

وجود مجلات علمی در دسترس

4+

7

3/1

2/5

برگزاری همایش کشوری و بین المللی مرتبط

3+

6

1/1

3/3

تشکیل شورای پژوهش در سازمانها

3+

6

1/1

3/3

جمع

-

4/5

-

3/43+

 

 

تهدیدها:

 

تهدیدها

امتیاز(5-1)

ضریب

وزن

امتیاز کل

وجود گروههای تاثیر گذار بر تصمیمات مرکز

4-

8

4/2

6/9

کمبود انگیزه تحقیق در کشور

4-

8

4/2

6/9

عدم وجود اعتقاد و نگرش مناسب به پژوهش

3-

8

4/2

2/7

وجود تعدد مراکز تصمیم گیری

3-

5

5/1

5/4

تحریم های بین المللی

2-

4

2/1

4/2

جمع

-

33

-

3/33-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعیین وضعیت سازمان:

                                                               50+ فرصت

 


                                                                                  40

   

                          30

 

                          20 

                                                                                                                                  

              قوت                                                                              10                                                               ضعف

             50  +               40 14.8       20            30          10                                                                                                 50-                                                                    50- تهدید                          

 

 

 

 

 

اولویت بندی اهداف استراتژیک مرکز:

 

1-     جلب مشارکت محققان مرکز

2-     همکاری با سازمانها وصنایع

3-     تامین منابع مالی

4-     اعتبار بخشی

5-     کیفیت پژوهش

 

اهداف راهبردی مرکز:

 

G1- افزایش سطح مشارکت محققان در فعالیت های پژوهشی مرکز

G2- ارتقاء سطح همکاری با سازمانها وصنایع در سطح استان،کشور و بین المللی

G3 ارتقاء سطح همکاری با واحدهای مختلف دا نشگاه

G4 افزایش منابع مالی مرکز

G5 بهبود رتبه علمی پژوهشی مركز

G6 ارتقاءکیفیت فعالیت های پژوهشی مرکز

G7 افزایش تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و بین المللی

 

 

بازگشت

پیوندها
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]