صفحه اصلي > کتب و مقالات منتشر شده > بین المللی 
چهارشنبه ٠٩ فروردين ١٣٩٦
منوی اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1817
 بازدید امروز : 1
 کل بازدید : 159284
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 1/5601
ساعت

مقالات سال 1393

مقالات انگليسي به نام مركز تحقيقات علوم بهداشتي در سال 1394

رديف

عنوان مقاله

ايندكس

نام نويسنده

نام مجله و تاريخ چاپ

1           

Assessment of resilience engineering factors based on system properties in a process industry

نوع 3

Iraj Mohammadfam

M Motamedzade

 

Cognition, Technology & Work 2016/2/1

2          

Association between Psychosocial, Organizational and Personal Factors and Prevalence of Musculoskeletal Disorders in Office Workers

نوع 1

Iraj  Mohammadfam

M Motamedzade

 

 

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics

2015/12/23

3         

Use of Artificial Neural Networks (ANNs) for the Analysis and Modeling of Factors That Affect Occupational Injuries in Large Construction Industries

نوع 2

Iraj Mohammadfam

 

Electronic physician

2015/11

4         

Safety risk modeling and major accidents analysis of hydrogen and natural gas releases: A comprehensive risk analysis framework

نوع 3

Iraj Mohammadfam

 

International Journal of Hydrogen Energy  2015/10/19

5         

Interventions to Promote of Safety Participation Using Generalized Estimating Equations

نوع 4

Iraj Mohammadfam

 HOSSEIN MAHJUB

International Journal of Occupational Hygiene

2015/10/14

6         

Analysis and simulation of severe accidents in a steam methane reforming plant

نوع4

Iraj Mohammadfam

 

International Journal of Occupational Hygiene

2015/10/11

7         

Applying social network analysis to evaluate preparedness through coordination and trust in emergency management

نوع 3

 Rostam Golmohamadi

Iraj Mohammadfam

 

 

Environmental Hazards

2015/10/2

8         

  Surprising Incentive: An Instrument for Promoting Safety Performance of Construction Employees

نوع 2

Iraj Mohammadfam

 

Safety and Health at Work

2015/9/30

9          

Efficiency prediction of control room operators based on human reliability analysis and dynamic decisionmaking style in the process industry

نوع 1

Iraj Mohammadfam

M. Mirzaei

Process Safety Progress

2015/9/1

10        

Evaluation of coordination of emergency response team through the social network analysis. Case study: Oil and gas refinery

نوع 2

 Rostam Golmohamadi

Iraj Mohammadfam

 

Safety and health at work

2015/3/31

11        

 Decomposition of gas-phase chloroform using nanophotocatalyst downstream the novel non-thermal plasma reactor: by-products elimination

نوع 1

F. Ghorbani-Shahna, Abdolrahman Bahrami,

International Journal of Environmental Science and Technology

2015/11/1

12       

Application of Solid Phase Microextraction (SPME) Sampler for Determination of Carbon Disulfide in Air

نوع 4

Abdolrahman Bahrami,

International Journal of Occupational Hygiene

2015/10/11

13       

Application of Solid Phase Microextraction followed by Chromatograph-Flame Ionization Detector for Sampling and Analysis of Acetonitrile in Air

نوع 4

F. Ghorbani-Shahna, Abdolrahman Bahrami,

International Journal of Occupational Hygiene

2015/10/11

14       

A study of the relationship between ambient lead and blood bead among gasoline-station workers.

نوع 1

AR Bahrami, H Mahjub, MJ Assari

Iranian Journal of Public Health

2015/10/1

15       

Effect of TiO2-ZnO/GAC on by-product distribution of CVOCs decomposition in a NTP-assisted catalysis system

نوع 4

F. Ghorbani-Shahna, Abdolrahman Bahrami

Polish Journal of Chemical Technology 2015/3/1

16       

Biological monitoring of petrochemical industry workers exposed to benzene, toluene, xylenes, methyl ethyl ketone, and phenol in Southern Iran

نوع 4

F. Ghorbani-Shahna, Abdolrahman Bahrami

Journal of Occupational Health and Epidemiology (JOHE)

2015

17       

  GASEOUS CHLOROBENZENE DEGRADATION BY A NOVEL NON-THERMAL PLASMA REACTOR

نوع 1

F. Ghorbani-Shahna, Abdolrahman Bahrami

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN

2015/1/1

18       

Effects of mental workload on physiological and subjective responses during traffic density monitoring: a field study

نوع 1

Majid Motamedzade, Rashid Heidarimoghadam

Applied ergonomics

2016/1/31

19        

The impact of shift length on occupational fatigue in filling station operators

نوع 4

Majid Motamedzade,

International Journal of Occupational Hygiene

2016/1/27

20       

Developing an integrated decision making approach to assess and promote the effectiveness of occupational health and safety management systems

 

نوع 1

 Rostam Golmohamadi

Iraj Mohammadfam

 

Journal of Cleaner Production

2016/4/8

21       

Performance Indexes Assessment for Lighting Systems Based on the Normalized Power Density and Energy Losses Estimation in University Workrooms

نوع 4

Rostam Golmohammadi

International Journal of Occupational Hygiene

2015/10/11

22      

 Empirical Comparison of the in situ methods for determining sound power of typical embroidery machine located in industrial workroom

نوع 4

Mohsen Aliabadi, Rostam Golmohammadi

International Journal of Occupational Hygiene

2015/10/11

23      

Artificial Neural Networks and Advanced Fuzzy Techniques for Predicting Noise Level in the Industrial Embroidery Workrooms

نوع 1

R.Golmohammadi

Applied Artificial Intelligence

2015/9/14

24      

Decomposition of chlorinated volatile organic compounds (CVOCs) using NTP coupled with TiO2/GAC, ZnO/GAC, and TiO2–ZnO/GAC in a plasma-assisted catalysis system

نوع 1

F. Ghorbani-Shahna, Abdolrahman Bahrami

Journal of Electrostatics

2015

25      

Graphene oxide for rapid determination of testosterone in the presence of cetyltrimethylammonium bromide in urine and blood plasma of athletes

نوع 2

Rashid Heidarimoghadam

Materials Science and Engineering:c

2016/4/1

26      

Rapid determination of furosemide in drug and blood plasma of wrestlers by a carboxyl-MWCNT sensor

نوع 2

Rashid Heidarimoghadam

Materials Science and Engineering:c

2015/9/24

27     *

Investigation of operational parameters influencing in treatment of dye from water by electro-Fenton process

نوع 1

Rahmani A R

Desalination and Water Treatment

2016/2/9

28      

Degradation of Pentachlorophenol in Aqueous Solution by the UV/ZrO2/H2O2 Photocatalytic Process

نوع4

Rahmani A R

M.RSamarghandi

M. T Samadi

Avicenna Journal of Environmental Health Engineering

2016

29       

Letter to the Editor: Regarding the “Simultaneous Removal of Turbidity and Humic Acid Using Electrocoagulation/Flotation Process in Aqua Solution”

نوع4

Rahmani A R

M.RSamarghandi

 

Avicenna Journal of Environmental Health Engineering

2015

30      

Monitoring of pH, Oxidation-Reduction Potential and Dissolved Oxygen to Improve the Performance of Dimethyl Phthalate Removal From Aqueous Solutions

نوع4

Rahmani A R

M. T Samadi

Avicenna Journal of Environmental Health Engineering

2016

31       

Degradation of azo dye C.I. Acid Red 18 using an eco-friendly and continuous electrochemical process

نوع 3

Rahmani A R

Korean J. Chem. Eng.

2016

32      

Electrochemical oxidation of activated sludge by using direct and indirect anodic oxidation

نوع 1

Rahmani A R

Desalination and Water Treatment

2015/11/20

33     

Effects of waste glass additions on quality of textile sludge-based bricks

نوع 2

Rahmani A R

Environmental technology

34     

 Electrochemical oxidation of activated sludge by using direct and indirect anodic oxidation

نوع 1

Rahmani A R

Desalination and Water Treatment

35     

   Activated sludge treatment by electro-Fenton process: Parameter optimization and degradation mechanism

نوع 3

A. R Rahmani

 

Korean Journal of Chemical Engineering

2015/8/1

36     

Designing a bacterial biosensor for detection of mercury in water solutions

نوع 1

A. R Rahmani

 

Turkish Journal of Biology

2015/7/23

 

37     

A quantitative approach to estimating carrying capacity in determining the ecological capability of urban tourism areas (Case study: Eram Boulevard of Hamadan city)

نوع 1

A. R Rahmani

 

Asia Pacific Journal of Tourism Research

2015/7/3

 

38     

Stabilization of Excess Sludge From Poultry Slaughterhouse Wastewater Treatment Plant by the Fenton Process

نوع 4

A. R Rahmani

 

Avicenna Journal of Environmental Health Engineering

2015

39      

A comparative study on the removal of phenol from aqueous solutions by electro–Fenton and electro–persulfate processes using iron electrodes

نوع1

A. R Rahmani

 

Research on Chemical Intermediates

2015

40      

Survey of water quality in Moradbeik river basis on WQI index by GIS

نوع 4

A. R Rahmani

M. T Samadi

Environmental Engineering and Management Journal

2015

41       

Potential for iron release in drinking water distribution system: a case study of Hamedan city, Iran

نوع 1

M. T Samadi

Desalination and Water Treatment

2015/7/24

42      

Adsorption of cephalexin from aqueous solution using natural zeolite and zeolite coated with manganese oxide nanoparticles

نوع 1

M.RSamarghandi

Journal of Molecular Liquids

2015/11/30

43     

Photocatalytic reduction of hexavalent chromium with illuminated amorphous FeOOH

نوع 2

M.RSamarghandi

Environmental technology

2015/5/3

44     

REMOVAL OF ACID ORANGE 7 FROM AQUEOUS SOLUTION USING ACTIVATED CARBON AND GRAPHENE AS ADSORBENTS

نوع 1

M.RSamarghandi

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN

2015

45     

A comparative study for the removal of aniline from aqueous solutions using modified bentonite and activated carbon

نوع1

Mostafa Leili

Desalination and Water Treatment

2016/1/22

46     

The Assessment of Chemical Quality of Drinking Water in Hamadan Province, West of Iran

نوع 2

Mostafa Leili

Journal of research in health sciences

2015/10/29

47     

Furfural removal from synthetic wastewater by persulfate anion activated with electrical current: energy consumption and operating costs optimization

نوع 3

Mostafa Leili

M.RSamarghandi

Der Pharma Chemica

2015

48     

The association between body mass index and preeclampsia: a meta-analysis

نوع 2

Jalal Poorolajal

The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine

2016/1/12

49      

Lipid Peroxidation and Antioxidant Status in Patients with Medullary Thyroid Carcinoma: A Case-Control Study

نوع 2

Jalal Poorolajal

Journal of Clinical and Diagnostic Research: JCDR

2016/2

50      

How much excess body weight, blood sugar, or age can double the risk of hypertension?

نوع 1

Hossein Mahjub

Public Health

2015/12/20

51       

Animal Bite and Deficiencies in Rabies Post-Exposure Prophylaxis in Tehran, Iran.

نوع 1

Jalal Poorolajal

Archives of Iranian Medicine (AIM)

2015/12/1

52      

Predicting the categories of colon cancer using microarray data and nearest shrunken centroid

نوع 4

Jalal Poorolajal

Hossein Mahjub

Journal of Biostatistics and Epidemiology

2015/10/19

53     

Predictors of progression to AIDS and mortality post-HIV infection: a long-term retrospective cohort study

نوع 2

Jalal Poorolajal

Hossein Mahjub

AIDS care

2015/10/3

54     

Prevalence of Nasopharyngeal Carriage of Streptococcus pneumonia in Iran: A Meta-Analysis

نوع 2

Jalal Poorolajal

Journal of research in health sciences

2015/7/9

55     

Competing Risks Data Analysis with High-dimensional Covariates: An Application in Bladder Cancer

نوع 2

Hossein Mahjub

Genomics, proteomics & bioinformatics

2015/6/30

56     

Impact of stent type on incidence of major adverse cardiac events in large coronary arteries with tubular and diffuse lesions.

نوع 1

Jalal Poorolajal

Minerva cardioangiologica

2015/6

57     

Antibacterial susceptibility of Escherichia coli among outpatients with community-acquired urinary tract infection in Hamadan, Iran

نوع 1

Jalal Poorolajal

Journal of Global Antimicrobial Resistance

2015/3/31

58     

Association Between Epstein-Barr Virus Infection and B-Cell Lymphoproliferative Diseases: A Case-Control Study

نوع 4

Jalal Poorolajal

Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection

2015/2

59      

 A comparative study of support vector machines and artificial neural networks for predicting precipitation in Iran 

نوع 3

Jalal Poorolajal

Theoretical and Applied Climatology

2015/2/1

60      

Prevalence and Correlation of Oral Malignant and Premalignant Mucosal Lesions in Male Smokers and Nonsmokers

نوع 4

Jalal Poorolajal

Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology

2015/1/3

61       

Predicting the Survival Time for Bladder Cancer Using an Addi-tive Hazards Model in Microarray Data

نوع 1

Jalal Poorolajal

Hossein Mahjub

Iranian Journal of Public Health

2016/2/28

62      

Wavelet-based gene selection method for survival prediction in diffuse large B-cell lymphomas patients

نوع 1

Jalal Poorolajal

Hossein Mahjub

International journal of data mining and bioinformatics

2015

63     

Trajectories of Change in Obesity among Tehranian Families: Multilevel Latent Growth Curve Modeling

نوع 2

Hossein Mahjub

International Journal of Family Medicine

2016/3/3

64     

Diabetic peripheral neuropathy class prediction by multicategory support vector machine model: a cross-sectional study.

نوع 2

Hossein Mahjub

Epidemiology and health

65     

Interventions to Promote of Safety Participation Using Generalized Estimating Equations

نوع 4

Hossein Mahjub

International Journal of Occupational Hygiene

2015/10/14

66     

Identify Survival Predictors of the First Kidney Transplantation: A Retrospective Cohort Study

نوع 1

Hossein Mahjub

Iranian journal of public health

2015/5

67     

Estimation of survival rates in patients with lung cancer in west azerbaijan, the northwest of iran

نوع 2

Hossein Mahjub

Asian Pacific journal of cancer prevention

2015

68     

Serotype Replacement and Nasopharyngeal Carriage Due to the Introduction of New Pneumococcal Conjugate Vaccine to National Routine Immunization

نوع 1

Manoochehr Karami

Jundishapur journal of microbiology

2015

69      

The Effective Factors for Fruit and Vegetable Consumption among Adults: A Need Assessment Study Based on Trans-Theoretical Model

نوع 2

S.M.M Hazavehei,

Global Journal of Health Science

2016/2/25

70      

Physical Activity Status and Related Factors among Middle-Aged Women in West of Iran, Hamadan: A Cross-Sectional Study

نوع 2

Shohreh Emdadi, Seyed Mohammad Mehdi Hazavehei

Global Journal of Health Science

2016/2/25

71       

Assessment of Questionnaire Measuring Quality of Life in Menopausal Women: A Systematic Review.

نوع 2

S.M.M Hazavehei

Oman Med J

2015/5

72      

Predictive Factors of Regular Physical Activity among Middle-Aged Women in West of Iran, Hamadan: Application of PRECEDE Model

نوع 2

S.M.M Hazavehei

Shohreh Emdadi

Journal of research in health sciences

2015/12/19

73     

The role of nutritional interventions in increasing fruit and vegetable intake in the elderlies: a systematic review

نوع 1

S.M.M Hazavehei,

Aging clinical and experimental research

2015/9/30

 

 

بازگشت

پیوندها
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]