نقشه سایت  تماس با ما 
Engliah
منوی اصلی
صفحه اصلی > اخبار علمی جدید > 4 


تجزیه فوتوکاتالیستی 4-کلروفنل با استفاده از کامپوزیت نانوساختار BiVO4/WO3 تحت تابش نور مرئی LED

 

4-کلروفنل به میزان وسیع در پساب‌ صنایع مختلف همچون آفت‌کش، علف‌کش، پتروشیمی و کاغذ و خمیر کاغذ مشاهده می‌شود. این ترکیب به دلیل سمیت بالا، خاصیت سرطانزایی و پایدار بودن، توسط U.S.EPA در لیست آلاینده‌های اولیه قرار گرفته است. در این مطالعه، با استفاده از نانوکامپوزیت BiVO4/WO3، حذف 4-کلروفنل از محلول‌های آبی تحت تابش نور مرئی LED مورد بررسی قرار گرفت.

در این مطالعه تجربي، امكان حذف 4-­کلروفنل با استفاده از یک راکتور در مقیاس آزمایشگاهی متشکل از دو لامپ LED در طیف طول موج نور مرئی 700-420 نانومتر به همراه کامپوزیت BiVO4/WO3 مورد بررسی قرار­گرفت.

بیشترین کارآیی حذف در فرآیندVis LED/BiVO4/WO3   در pH برابر 7، غلظت 0/125 گرم بر لیتر کاتالیست و غلظت اولیه 25 میلی­گرم بر لیتر آلاینده، 97/08 درصد پس از 60 دقیقه زمان تابش بدست آمد. میزان حذف TOC و COD در فرآیند موردنظر بعد از 120 دقیقه واکنش،  به ترتیب 67/5 و 88/5 درصد بود. با توجه به نتایج حاصل از آنالیز LC-MS مشخص گردید که ترکیبات آروماتیک مختلفی در فرآیند حذف نوری 4-کلروفنل تولید می‌شوند که در نهایت به آب و دی اکسید کربن تبدیل می‌شوند. آزمایشات پایداری و استفاده مجدد نشان داد کامپوزیت BiVO4/WO3 تا 3 چرخه بازیافت تا 85 درصد مؤثر است و نشت فلزات بیسموت، وانادیوم و تنگستن به ترتیب 0/0082، 0/0037 و 0/012 میلی‌گرم بر لیتر پس از یک واکنش بهینه بود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که فرآیند فوتوکاتالیستی Vis LED/BiVO4/WO3 در شرایط بهینه بهره­برداری به دلیل کارآیی بالا، مصرف کم کاتالیزور، قابلیت استفاده مجدد و پایداری بالا می­تواند به عنوان یک تکنولوژی جایگزین جهت تصفیه فاضلاب­های صنعتی حاوی­4-کلروفنل استفاده شود.

مشخصات مطالعه:

عنوان: بررسی تجزیه فوتوکاتالیستی 4-کلروفنل با استفاده از کامپوزیت نانوساختار BiVO4/WO3 تحت تابش نور مرئی LED از محلول‌های آبی

دانشجو: علی دهدار، استاد راهنما: دکتر عبدالمطلب صید محمدی، استادان مشاور: دکتر قربان عسگری ، دکتر مصطفی لیلی

 گروه آموزشی: مهندسی بهداشت محیط، شماره پایان­نامه: 9903201623، شهریور 1400.

بازگشت