نقشه سایت  تماس با ما 
Engliah
منوی اصلی
صفحه اصلی > اخبار علمی جدید > 3 


کارایی فرآیندهای تلفیقی نانو ذرات تترا اکسید منگنز/پراکسی مونوسولفات در حذف متیلن بلو و راکتیو بلو 222  از محیط­ های آبی

رنگ‌ها از مهمترین آلاینده‌های فاضلاب هستند که از صنایع لاستیک ، پلاستیک، کاغذ، خمیر، نساجی، دباغی و رنگ­ها می‌شوند. در این مطالعه، اثر فرآیند تترا اکسید منگنز/پراکسی مونوسولفات در اکسیداسیون و حذف این رنگها مورد مطالعه قرار گرفته است.

در این مطالعه، نانوذرات تترا اکسید منگنز با ترسیب شیمیایی برای فعال سازی پراکسی‌مونوسولفات سنتز شد. به منظور ارزیابی کارایی فرآیند مورد مطالعه در حذف مواد آلی و محصولات میانی، تجزیه و تحلیل اکسیژن شیمیایی COD و کربن آلی کل TOC در شرایط بهینه انجام شد.

یافته‌ها: نتایج XRD ، SEM و FTIR تشکیل نانوذرات تترا اکسید منگنز با قطر 38-24 نانومتر را تأیید می­کند. نتایجANOVA نشان داد که استفاده از نانوذرات تترا اکسید منگنز به تنهایی تأثیر قابل توجهی بر حذف رنگ نداشت. با این وجود، قابلیت بسیار بالایی برای فعال کردن پراکسی مونوسولفات در از بین بردن رنگ داشت. در شرایط بهینه پارامترهای مورد مطالعه (4 =pH ، نانوذرات تترا اکسید منگنز 0/12 گرم، پراکسی مونوسولفات 0/94 گرم، غلظت اولیه رنگ 62 میلی گرم در لیتر و زمان ثابت 20 دقیقه) ، حداکثر بازده حذف COD ، TOC و متیلن بلو، به ترتیب54.43، 31.2 و 86.۷۱ درصد بود. تجزیه و تحلیل سینتیک نشان داد که تخریب MB از  درجه دوم با ضریب همبستگی بالا (R2> 0.99) پیروی می کند. درجه اکسیداسیون مواد آلی ، که به عنوان AOS اندازه گیری می­شود، در شرایط مطلوب به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. همچنین، غلظت اولیه رنگ و پراکسی مونوسولفات می تواند به طور قابل توجهی بر میزان سرعت رنگ زدایی تأثیر بگذارد، در حالی که pH تأثیر نسبتا کمی  داشت. آزمایشات نشان داد که پراکسی مونوسولفات در حضور نانوذرات تترا اکسید منگنز، که توانایی بالایی در تجزیه آلاینده­های آلی دارد، رادیکال های سولفات تولید می­کند.

نتایج این مطالعه نشان می دهد که روشهای اکسیداسیون پیشرفته مانند تترا اکسید منگنز/پراکسی مونوسولفات، می تواند یک فرایند جایگزین برای فرآیندهای تصفیه شیمیایی و بیولوژیکی باشد.

 

مشخصات مطالعه:

عنوان: بررسی کارایی فرآیندهای تلفیقی نانو ذرات تترا اکسید منگنز/پراکسی مونوسولفات (Mn3O4/ H3K5O18S4) در حذف رنگ¬های متیلن بلو و راکتیو بلو 222 (RB 222)  از محیط¬های آبی

دانشجو: زهرا لطیفی ، استاد راهنما: دکتر رضا شکوهی، همکاران: دکتر محمد خزایی، لیلا جوادی منش، حسن ذوالقدرنسب

کاظم گودینی،قاسم آذریان

 گروه آموزشی: مهندسی بهداشت محیط، شماره پایان­نامه: 9810177955، شهریور 1400.

بازگشت