نقشه سایت  تماس با ما 
Engliah
منوی اصلی
صفحه اصلی > اخبار علمی جدید > 2 


مقایسه همزمان مداخلات در دسترس برای کاهش وزن یک مرورنظام مند و متاآنالیز شبکه ای

تا کنون مداخلات درمانی مختلفی برای درمان چاقی معرفی شده است. هدف این مطالعه مقایسه مداخلات درمانی در دسترس برای درمان چاقی به طور همزمان بود و به صورت متاآنالیز شبکه‌ای RCTs  انجام شده است.

 

آنالیز این مطالعه شامل 4 دسته مداخلات رژیم درمانی، جراحی چاقی، دارویی، رفتاری بود که به تفکیک در هر گروه بر اساس مقایسه‌ی همزمان و دو به دوی مداخلات گزارش شد.

در بین مداخلات رژیم درمانی درمان Hypocaloric diet + 150 mg MonCam به عنوان درمان برتر در شبکه اول مداخلات رژیم درمانی معرفی شد.

 در میان مداخلات رفتاری درمان­های Intensive lifestyle modification program در زنان و Energy restriction+Exercise  در زنان یائسه و مردان، در افراد بالغ سالم تک مرکزی high-protein meal replacement+dietary counsultaion در افراد بالغ چندمرکزی TDR programme
 به عنوان درمان بهتر شناخته شدند.

 در میان مداخلات دارویی درمان های Beloranib 2.4mg  درزنان و Exenatide در نوجوانان، shCBT+Sibutramine(15) در افراد مبتلا به بیماریهای سایکوتیک، Sibutramine 20mg/day در افراد مبتلا به دیابت،  درافراد مبتلا به پرفشاری خونPhentermine DCR 30 mg ، LS+Sibutramine(15)در افراد بالغ تک مرکزی، Pramlintide(120)+Phentermine(37.5) در افراد بالغ چندمرکزی، Sibutramine(10)+ Hypocaloric diet در زنان یائسه و ZGN-1061 0.2 mg در مردان و liraglutide 3 mg  در زنان مبتلا به PCOS به عنوان درمان برتر شناسایی شدند.

 در میان مداخلات جراحی در افرادی که بیماری زمینه‌ای نداشتند درمان laparoscopic Duodenal Switch  و در افرادی که بیماری زمینه‌ای extended pouch RYGB  داشتند به طور معنی داری منجربه کاهش وزن می­شود.

 از بین داروهای ضدچاقی دارویOctrreoide Lar(40) کمترین عارضه تهوع، داروی Metformin(850) کمترین عارضه یبوست، داروی Metformin(850) کمترین عارضه خشکی دهان و دارویBeloranib(1/2) کمترین عارضه استفراغ در مقایسه با داروی Placebo داشت.

 بین عوارض‌های زخم حاشیه‌ای در میان روش‌های مختلف جراحی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. بهترین روش جراحی از نظر عارضه تهوع OGB و بهترین روش جراحی از نظر عارضه کمبود آهن LGP گزارش شد.

مشخصات مطالعه:

عنوان: مقایسه همزمان مداخلات در دسترس برای کاهش وزن یک مرور نظام‌مند و متاآنالیز شبکه‌ای

دانشجو: مینا مرسلی، استاد راهنما: دکتر امین دوستی ایرانی؛ استادان مشاور: دکتر جلال پورالعجل، دکتر علی اصغر وحیدی­نیا، گروه آموزشی: اپیدمیولوژی، شماره پایان­نامه: 9810177955، شهریور 1400

 

بازگشت